Solliciteren Log in

De specialist voor in de autobranche!

De kwaliteit van onze dienstverlening vinden wij enorm belangrijk. Ons beleid is er dan ook op gericht een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren en deze kwaliteit continu te blijven ontwikkelen.

Onze kwaliteit blijkt onder andere uit de volgende aspecten:
 • De werkwijze;
 • De diverse mogelijkheden aan dienstverlening;
 • Het welzijn van onze kandidaten en opdrachtgevers;
 • De aansluiting bij de NBBU (de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen)
 • De SNA certificering op basis van de richtlijnen van het NEN-4400 keurmerk;
 • De zorg samen met onze opdrachtgevers voor een veilige werkomgeving, resulterend in het VCU certificaat.

NEN 4400

Sinds 2007 verzorgt de Stichting Normering Arbeid (SNA) een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk. Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, dé norm van de Stichting Normering Arbeid.

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • Loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van vereiste documenten. Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.

U kunt het actuele certificaat van Maintec vinden op de website van de SNA. Zoek op Maintec.

NBBU

De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Zij behartigen de belangen van ruim 1.000 dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de arbeidsmarkt.