Naar hoofdinhoud

Service center

Beoordeel werkbriefjes, vind facturen en documenten

In uw eigen service center kunt u de door u digitaal ondertekende documenten terug vinden, de gewerkte uren van uw flexkrachten beoordelen / goedkeuren en uw facturen vinden.

Doordat onze loonadministratie per 1 januari 2014 is losgekoppeld van onze overige processen, werken wij met 2 verschillende portalen binnen het service center:

  • Het documentenenportaal bevat alle digitaal ondertekende documenten die niet rechtstreeks met de loonbetaling en facturatie van uw flexkrachten te maken hebben. Denk aan opdrachtbevestigingen, contracten en dergelijke. U kunt deze documenten hier terug vinden terug. Daarnaast staan in het documentenportaal eventuele facturen en werkbriefjes van voor 2014.
  • Het verloningsportaal bevat alle gegevens die met de loonbetaling en facturering te maken hebben. U vindt hier de te beoordelen werkbriefjes en de facturen (vanaf 2014).

Login gegevens van beide portalen worden verstrekt via uw Maintec contactpersoon

Documentenportaal Verloningsportaal (vanaf 2014)